Geschiedenis

VERLOOP

In 1920 werd het zanggezelschap “De Vlaamse Zonen” opgericht en in 1941 ontstond de lyrische groep “De Lyrische Kunstenaars”. Deze laatste vereniging werd opgericht door Gerard Sandra, Charles Marchal, Leon Vandeginste, Achile Sengier en Octave Debels.

Hun eerste voorstelling in 1941 werd “Het Land van de Glimlach”. Tijdens de oorlogsjaren kende de operette een zeer grote belangstelling, te meer omdat er weinig andere ontspanningsvormen waren. Deze twee verenigingen fuseerden in 1960 tot het “Kortrijkse Lyrisch Toneel”.

De algemene leiding werd toevertrouwd aan Gerard Sandra die toen directeur was van de Kortrijkse schouwburg. De fusie werd ondertekend door toenmalig schepen van cultuur Maurits Duyck, de schatbewaarder Jozef Vermander, die toen stadsontvanger was en door Claude Vanneste van de Vlaamse Zonen. De eerste regisseur werd Charles Marchal en de eerste orkestmeester werd Leon Vandeghinste.

Het eerste seizoen werden volgende operettes gespeeld : Een nacht in Venetië Rose Marie De Prins student.Dankzij de financiële steun van de stad was het mogelijk om iedere medewerker een vergoeding te betalen.

Tussen 1960 en 2013 werden niet minder dan 550 voorstellingen gegeven. In die periode werden de meeste voorstellingen gespeeld in de Kortrijkse Schouwburg, maar ook in Leuven, Oostende, Gent, Brugge, Ieper en Ronse. In diezelfde periode werden ruim 350.000 toeschouwers genoteerd. Gemiddeld telden we tussen de 80 en de 100 leden: solisten, acteurs en actrices, danseressen en dansers, koorleden, orkestleden en kinderen.

In het 50jarige bestaan van het KLT werkten tal van dirigenten, regisseurs, choreografen en vele artiesten mee. Voor sommige zangers betekende het KLT een leerschool en springplank naar latere buitenlandse loopbanen.

Na Gerard Sandra werd Luc Leleu voorzitter. Na het overlijden van Luc nam zijn broer Guy in 2013 het voorzitterschap over. Reeds meerdere jaren is Ronny Delombaerde artistiek directeur en dirigent.

Op 6 november 2010 bestond het KLT 50 jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag werd het volledige gezelschap op het stadhuis ontvangen door het voltallig college van Burgemeester en Schepenen. Tezelfdertijd werd aan het KLT door zijnde Majesteit de Koning, de titel van Koninklijk toegekend. De toenmalige gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne kwam persoonlijk deze titel overhandigen. Vanaf 2010 is de nieuwe naam nu “Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel”.

Ondertussen heeft het bestuur ervoor gekozen om jongere krachten aan te trekken. Hierdoor kiest het bestuur voor verjonging en vernieuwing. De continuïteit wordt hierdoor ook verzekerd. Naast Guy Leleu als voorzitter en Ronny Delombaerde als artistiek directeur zijn de leden van de raad van bestuur : Frederik Arie, Rik Deketele, Ludovic Avet, Tine Maes, Friedel Declercq en Willem Dekiere.